Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet
życzymy Wam, aby wszystkie plany,
nawet te wydające się niemożliwe, udało się zrealizować.
Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne,
zdrowia, które pomoże w ich realizacji
i Przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Popławski

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet