Szanowni Państwo,

w ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej[1] zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G:
– z 2000 kWh do 3000 kWh – wszystkim gospodarstwom domowym;
– z 2600 kWh do 3600 kWh – gospodarstwom domowym z osobą z niepełnosprawnością;
– z 3000 kWh do 4000 kWh – posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz rolnikom.

Oznacza to, że do wskazanych limitów w 2023 r. stosujemy stawki równe cenom z taryfy obowiązującej na 1 stycznia 2022 r.

W zależności od rodzaju gospodarstwa domowego, poziom oszczędności wyniesie:

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej w ramach Tarczy Solidarnościowej

Szacowane kwoty brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 4000 kWh, 3600 kWh i 3000 kWh.

Jak skorzystać ze zwiększonych limitów Tarczy Solidarnościowej?

Gospodarstwa domowe (z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością, rolnicy) – jeśli do 30 czerwca 2023 r. złożyli Państwo wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Państwa limit zamrożenia cen energii. Nie trzeba ponownie składać dokumentów. 

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyli Państwo prawo do zwiększonego limitu to oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Jeśli złożą Państwo po tym terminie, zwiększony limit uwzględnimy od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe gospodarstwa domowe – nie trzeba nic robić. Zwiększony limit 3 000 kWh zamrożenia cen energii został przyznany Państwu automatycznie.

Jeśli już przekroczyli Państwo dotychczas obowiązujący limit, dodatkowy wolumen energii uwzględnimy na fakturze korygującej lub/i na bieżącej fakturze rozliczeniowej.

Cena maksymalna

Zgodnie z przepisami[2] po przekroczeniu limitu stosowana jest cena maksymalna, tj. 693 zł/MWh, do której doliczany jest podatek VAT oraz podatek akcyzowy.

Więcej informacji na temat Tarczy Solidarnościowej można znaleźć na stronie www.gkpge.pl/tarcza

Z poważaniem

PGE Obrót S.A.

 

[1] Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.
[2] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

 

Źródło: PGE Obrót S.A.