Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie „EKO designer Wnętrz”. Konkurs dedykowany jest dla osób pełnoletnich z terenu województwa łódzkiego lub pełnoletnich osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród uczestników zmysłu artystycznego i kreatywnego myślenia w obszarze ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększanie świadomości potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami oraz powtórnego ich wykorzystania.

Tematem konkursu „EKO Designer Wnętrz” jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką mebla lub przedmiotu stanowiącego wyposażenie wnętrza wykonanego zgodnie z zasadą upcyklingu, który ma charakteryzować się użytecznością i funkcjonalnością.  Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 31.05.2023 roku.

Zapytania w sprawie Konkursu można kierować na adres: wos@lodzkie.pl lub pod numer telefonu: 42 291 97 74. Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem Konkursu znajdują się w załącznikach do pobrania.

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie EKO Designer Wnętrz

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie EKO Designer Wnętrz

Pliki do pobrania:
Regulamin_EKO_designer,
Karta_zgłoszeniowa_EKO_designer,
Karta_zgłoszeniowa_EKO_designer.