Zostały dwa tygodnie na wnioski o świadczenie Dobry Start

Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start (dotyczy rodziców którzy nie złożyli jeszcze takiego wniosku).

“Dobry start” to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie (choć w tym roku z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych, w jakich funkcjonują urzędy).

Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld zł.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie. W ubiegły poniedziałek resort podał, że przyznano 4 003 718 świadczeń.

Świadczenie “Dobry start” pierwszy raz wypłacono w 2018 r. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już 2,67 mld zł.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Program rządowy Dobry Start

Program rządowy Dobry Start

Źródło: Serwis Samorządowy PAP.