Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zmianie uległy adresy poczty elektronicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej formy kontaktu z Ośrodkiem, prosimy używać następujących adresów e-mail, w zależności od charakteru załatwianej sprawy:
biuro@gozrzasnia.pl,
rejestracja@gozrzasnia.pl.

W okresie przejściowym dotychczasowe adresy będą funkcjonowały równolegle z nowymi. Po tym czasie skrzynki te zostaną skasowane.

 

Podobne wpisy: