Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

Lp. Sołectwo Data – godzina Miejsce
1. Biała 20 marca 2017 r.
godz. 19:00
(poniedziałek)
Remiza OSP w Białej
2. Gawłów 20 marca 2017 r.
godz. 17:00
(poniedziałek)
Remiza OSP w Gawłowie
3. Rekle 21 marca 2017 r.
godz. 17:00
(wtorek)
Świetlica w Reklach
4. Suchowola Wieś,
Suchowola Majątek
21 marca 2017 r.
godz. 18:30
(wtorek)
Remiza OSP w Suchowoli
5. Stróża  22 marca 2017 r.
godz. 18:30
(środa)
Remiza OSP w Stróży
6. Zielęcin 22 marca 2017 r.
godz.17:00
(środa)
Remiza OSP w Zielęcinie
7. Marcelin 23 marca 2017 r.
godz. 17:15
(czwartek)
Budynek byłej szkoły
8. Augustów 23 marca 2017 r.
godz. 16:00
(czwartek)
Dom Pani Sołtys
9. Kodrań- Kopy 23 marca 2017 r.
godz.18:15
(czwartek)
Dom Kultury w Kodraniu
10. Broszęcin, Kolonia Broszęcin 23 marca 2017 r.
godz. 19:30
(czwartek)
Remiza OSP w Broszęcinie
11. Będków, Żary, Rychłowiec 24 marca 2017 r.
godz. 17:00
(piątek)
Świetlica w Będkowie
12. Rząśnia 24 marca 2017 r.
godz. 18:45
(piątek)
Remiza OSP w Rząśni