We wtorek 26 maja Wójt Gminy Rząśnia przekazał Dyrektorom Szkół z terenu naszej gminy sprzęt zakupiony w ramach kolejnej puli dotacji unijnych z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 60 tys. złotych. Tym razem dofinansowanie które mogliśmy uzyskać wyniosło 54 999,21 złotych.

Pozwoliło to nam tym razem – po raz kolejny zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrekcji poszczególnych placówek, zakupić 21 stacji roboczych typu All In One wraz z akcesoriami. Wybór takiego rozwiązania oprócz mobilności sprzętu pozwoli również w bardziej komfortowy sposób wykorzystać sprzęt komputerowy na późniejszym etapie – już po ustaniu epidemii SARS-Cov-2.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020