Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-22 maja 2015 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

18 maja 2015 r. (poniedziałek)
Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.

19 maja 2015 r. (wtorek)
Rząśnia (cała), Rychłowiec.

20 maja 2015 r. (środa)
Będków, Stróża, Zielęcin.

21 maja 2015 r. (czwartek)
Rekle, Suchowola.

22 maja 2015 r. piątek
Biała, Gawłów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w wyżej wymienionym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą zbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki(drzwi,okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory,
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
– odzież
– szkło luzem
– opakowania po farbach i lakierach
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
– odpady zawierające azbest ( np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informację pod nr telefonu Urzędu Gminy w Rząśni: 44 631-71-22 wew. 230 lub EKO – REGION Sp. z o. o. 044 633-08-15 wew. 227

Uwaga!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godz 06;00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.