Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 – 23 maja.2014 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

19.05.2014 r. (poniedziałek)

– Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.

20.05.2014 r. (wtorek)

– Rząśnia (cała), Rychłowiec.

21.05.2014 r. (środa)

– Będków, Stróża, Zielęcin.

22.05.2014 r. (czwartek)

– Rekle, Suchowola.

23.05.2014 r. (piątek)

– Biała, Gawłów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

– zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki ),

– zużyte opony (małe do 1250 mm),

– złom metalowy,

– dywany, wykładziny,

– zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami ),

– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),

– baterie i akumulatory,

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,

– odzież,

– szkło luzem,

– opakowania po farbach i lakierach,

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 633 08 15 wew. 227

Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane!