P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jw. informuje o planowanym w dniu 08.07.2021 r. o godz. 10:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi powiatowej nr 3500E, powiat Pajęczański. Etap V – od km 3+230 – do km 3+730, zgodnie z zatwierdzeniem nr KD.7121.1.64.2021 z dnia 22.06.2021 r.

Na wyżej wymienionym odcinku drogi będzie wprowadzona sygnalizacja świetlna, a roboty będą prowadzone na połowie szerokości drogi.

 

Plik do pobrania:
informacja Wykonawcy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.