Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii – Diagnoza – opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności –  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia na szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy, które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków).

W programie:

  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
  • Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów.
  • Procedury naboru wniosków.
  • Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z  biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 16 sierpnia br. pod nr telefonu 43 842 – 35 – 22 lub 531- 556 – 629.

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"