Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach RZD Pajęczno zaprasza na szkolenie chemizacyjne które organizowane jest w dniach 26-27 października 2016 r. przeznaczone dla osób stosujących środki ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Miejsce szkolenia: Pajęczno, ul. Kościuszki 76 (sala konferencyjna starostwa powiatowego).
Zaświadczenie ważne: 5 lat.
Koszt: 98 zł.
Zgłoszenia: RZD Pajęczno,  Katarzyna Korbaczyńska, Agata Pęciak. tel: 34 311 11 97.