Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Harmonogram:
15.00 – Przywitanie.
15:15-16:10 – Omówienie prac związanych z tworzeniem LSR, w tym koncepcji Smart Willage.
16:10-16:40 – Diagnoza obszaru i ludności.
16:40-17:20 – Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR.
17:20-17:40 – Określenie celów LSR i wskaźników realizacji LSR.
17:40-18:00 – Podsumowanie pracy, wnioski, pytania. Zakończenie spotkania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców gminy, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru jako partycypacyjny charakter procesu tworzenia nowej LSR która będzie szczególne ukierunkowana na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR w kontekście charakterystycznych zagadnień dla podejścia LEADER. Określenie celów i wskaźników LSR pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Razem tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. LSR

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. LSR