Na prośbę Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Sp. z o.o. – Biura Projektu informujemy, iż Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania XI.3 „Kształcenie zawodowe”, poddziałania XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z województwa łódzkiego.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– krótkie formy kształcenia (40 godz.) dla 100 osób: kurs Instalatora Systemów Fotowoltaicznych PV z uprawnieniami elektrycznymi;
– krótkie formy kształcenie (80 godz.) dla 50 osób: kursy z zakresu spawalnictwa z uprawnieniami TÜV;

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie CRK w niezbędny sprzęt, który pozwoli na kształcenie zawodowe słuchaczy dostosowane do rynku pracy w sektorze energetyki. Powstanie pracownia spawalnicza oraz doposażone zostaną pracownie automatyki oraz OZE. Swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogli również podnieść nauczyciele CRK na:
– kursach doszkalających z zakresu automatyki, OZE, spawalnictwa;
– studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w energetyce;
– zajęciach z języka angielskiego branżowego.

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe z woj. łódzkiego na wyżej wymienione bezpłatne kursy. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu www.crklodzkie.pl w zakładce „Fundusze UE”.

projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”

Projekt „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”