Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Nazwa projektu:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.5 – Zagrożenia środowiska finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego GCBA z napędem uterenowionym 4×4 typu GCBA SCANIA P400 dla OSP Rząśnia z silnikiem z zapłonem samoczynnym spełniającym normę emisji EURO 5 o mocy 400 KM. Pojazd jest wyposażony  w dwukomorowy zbiornik na wodę i środek pianotwórczy o pojemności: dla wody 5000 l i dla środka pianotwórczego – 500l. Podwozie samochodu ze stalową, jednomodułową, czterodrzwiową, 6-miejscową kabinę dla załogi, wyposażoną w panel sterowania dla dowódcy, niezależne ogrzewanie webasto, sprzęt do łączności. Ponadto nadwozie sprzętowe (zabudowa pożarnicza) jest wyposażona w skrytki w których umieszczono sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Pojazd wyposażony ponadto w autopompę o wydajności 3.600 dm3/min, działko wodno-pianowe oraz instalację zraszaczową. Wyposażeniem pojazdu jest również urządzenie szybkiego natarcia, agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy z najaśnicami oraz wyciągarka.

Samochód będący przedmiotem projektu wykorzystywany jest do usuwania i ograniczania skutków katastrof drogowych, kolejowych i innych w wyniku których może dojść do skażenia środowiska substancjami chemicznymi oraz do specjalistycznych działań ratowniczo-gaśniczych w czasie klęsk żywiołowych.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków, a także wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego w województwie łódzkim, dzięki zmniejszeniu strat spowodowanych skutkami nagłych awarii technicznych bądź technologicznych wywołanych działalnością człowieka oraz strat spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wartość projektu:

902.604,00 zł

Wysokość dofinansowania:

767.213,40 zł

Galeria: