Gmina Rząśnia z dniem 28  grudnia 2012 r.  pozytywnie  rozliczyła zadanie pn. Inwentaryzacja wraz z oceną dendrologiczną pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Rząśnia”. Koszt całkowity zadnia wynosi 6.000 zł w tym dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 80% – 4.800,00 zł .

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i dokonanej oceny stanu drzew została opracowana dokumentacja, która swym  zakresem obejmuje pomniki przyrody oraz starodrzew znajdujący się na terenie Gminy Rząśnia. Zinwentaryzowane i poddane ocenie drzewa rosną na następujących terenach:
– cmentarza w Rząśni,
– kościoła parafialnego w Rząśni,
– pasa drogi wojewódzkiej w Stróży,
– szkoły podstawowej w Stróży,
– kościoła parafialnego w Stróży,
– byłej Szkoły Podstawowej w Białej.

Na podstawie wykonanej dokumentacji w przyszłym roku zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne mające polegać na usunięciu suchych, zasychających, zainfekowanych, nadłamanych,  zagrażających bezpieczeństwu lub wchodzących w kolizje z istniejącymi obiektami budowlanymi konarów drzew oraz wykonaniu wzmocnień i wiązań elastycznych.