Gmina Rząśnia przystąpiła do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Firma NIVEA ufunduje 100 placów zabaw w 100 gminach w Polsce. Udział w konkursie stwarza nam wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu Gminy.

Teren na którym ma znajdowac sie plac zabaw znajduje się na rogu ulic 30-lecia i Dąbrowskiej.

Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby.

Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 6 czerwca 2011 do 31 października 2011 r. Podzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każdego etapu wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji placu zabaw.

Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez Gminę lokalizacji placu zabaw. Wystarczy od 6 czerwca 2011 r. zarejestrować się na stronie naszego placu i zagłosować. Głosować można codziennie w okresie trwania konkursu (w ciągu 24 godzin można oddać jeden głos na wybraną lokalizację). Lokalizacja która otrzyma najwięcej głosów („kliknięć”) ma szansę na budowę placu zabaw.

Chcesz zagłosować na plac zabaw?

1. Zarejestruj się!

2. Zaloguj się!

3. Wybierz lokalizację!

4. Zagłosuj!

Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 października 2011 roku.

Zarejestruj się i ZAGŁOSUJ: http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/73 .