Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podajemy wyniki referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 6:00 – 22:00.

W naszej gminie frekwencja okazała się najwyższa w powiecie pajęczańskim, przewyższając średnią ogólnokrajową i wyniosła 7,91% (porównując, w skali całego powiatu frekwencja to 6,19%, województwa 7,31%, natomiast w kraju 7,80%). W konkretnych obwodach frekwencja przedstawiała się następująco (kliknij, aby powiększyć grafikę):

referendum2015_f_wszystkie-t.png

Na poszczególne, zadane w referendum pytania głosujący odpowiedzieli następująco:

Pytanie pierwsze. Czy  jest  Pani/Pan  za  wprowadzeniem  jednomandatowych  okręgów  wyborczych  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?:

TAK, odpowiedziało 78,79% (tj. 234 ważnych głosów) biorących udział w referendum.
NIE, odpowiedziało 21,21% (tj. 63 ważnych głosów) biorących udział w referendum.

W danych obwodach przedstawiało się to w poniższy sposób (kliknij, aby powiększyć grafikę):

referendum2015_odp_p1-t.png

Pytanie drugie. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?:

TAK, odpowiedziało 21,16% (tj. 62 ważnych głosów) biorących udział w referendum.
NIE, odpowiedziało 78,84% (tj. 231 ważnych głosów) biorących udział w referendum.

W danych obwodach przedstawiało się to w poniższy sposób (kliknij, aby powiększyć grafikę):

referendum2015_odp_p2-t.png

Pytanie trzecie. Czy  jest  Pani/Pan  za  wprowadzeniem  zasady  ogólnej  rozstrzygania  wątpliwości  co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?:

TAK, odpowiedziało 94,93% (tj. 281 ważnych głosów) biorących udział w referendum.
NIE, odpowiedziało 5,07% (tj. 15 ważnych głosów) biorących udział w referendum.

W danych obwodach przedstawiało się to w poniższy sposób (kliknij, aby powiększyć grafikę):

referendum2015_odp_p3-t.png

Szczegółowe dane z protokołów głosowania poszczególnych Obwodowych Komisji ds. Referendum opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu Informacje, zakładka Referendum 2015.

źródło – grafika i dane: Państwowa Komisja Wyborcza