Wymiana pojemników na odpady. Suchowola

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości Suchowola o wystawienie  w dniach 21 – 22  stycznia 2019 roku przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką  – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.