W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie zawiadamia o:
1) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia;
2) ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
­- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia,
­- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań-Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 31 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.

 

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.