W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie geodezyjnym Broszęcin wraz z załącznikami.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie geodezyjnym Broszęcin.