Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.6.2020.AD z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.6.2020.AD z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.