Jednodniowa wycieczka dla dzieci do Dinoparku w Kołacinku

Wójt Gminy Rząśnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje o możliwości udziału w jednodniowym wyjeździe do Parku Jurajsko Botanicznego w Kołacinku. Wycieczka refundowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni i kierowana do wszystkich dzieci, których rodziny korzystają z pomocy tej instytucji.

Wyjazd realizowany jest we współpracy z Parkiem Rozrywki w Kołacinku dzięki programowi wyrównywania szans w dostępie do atrakcji turystycznych dla mieszkańców miejscowości województwa łódzkiego.

Termin wycieczki: 17.08.2023r.

godz. 8:30 – planowany wyjazd

godz. 11:00 -15:30 – realizacja programu wycieczki przy udziale przewodnika i animatora

godz. 18:00 – planowany powrót do domu

Zgłoszenia dzieci (7-15 lat) przyjmowane są do dnia 09.08.2023r. pod numerami telefonu:          

  • 44 631-71-84,
  • 663-235-682

lub osobiście w siedzibie GOPS-u .

Informacja GOPS: