Wybory Ławników Sądowych i do Izb Rolniczych 2019

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów ławników sądowych kadencji 2020-2023 publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory Ławników 2019).Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Izb Rolniczych 2019).