Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca Polacy wybiorą 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Opracował AR.

W naszej gminie działać będzie 7 Obwodowych Komisji Wyborczych. Numer obwodu, siedzibę OKW można sprawdzić także za pośrednictwem profilu zaufanego na portalu gov.pl. Usługa ta jest również dostępna w aplikacji mObywatel.

Zgodnie z komunikatem Wójta Gminy z 27 maja 2024 r. dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Kompletne informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę dnia 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: bip.rzasnia.pl (zakładka: Wybory i referenda – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.

Kto może głosować?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą uczestniczyć wszyscy obywatele państw UE, którzy posiadają prawo wyborcze. W Polsce uprawnienie do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat, nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu i nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak głosować?

Aby oddać ważny głos w wyborach europejskich, należy udać się do właściwego lokalu wyborczego 9 czerwca między godziną 7:00 a 21:00 oraz zabrać ze sobą dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości. Może to być paszport lub dowód osobisty w formie fizycznej lub w aplikacji mObywatel.
Na karcie do głosowania trzeba postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na tylko jednej wybranej liście. Głos będzie nieważny, jeśli Wyborca nie postawi znaku X przy żadnym nazwisku lub postawi znak X w kratkach przy nazwiskach więcej niż jednego kandydata. Jeśli na karcie do głosowania zostawią Państwo dodatkowe dopiski znajdujące się poza kratkami przy nazwiskach kandydatów, nie wpłyną one na ważność głosu. Opracował AR.

Podobne wpisy: