W dniu 4 września 2020 r. odbyło się spotkanie robocze z udziałem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, pracowników naszego Urzędu wraz z partnerami technicznymi oraz przedstawicieli Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

Przedmiotem spotkania było potencjalne rozwiązanie problemów, analiza i opinia w sprawie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych montowanych u Mieszkańców Gminy Rząśnia w ramach dotacji proekologicznych przy uwzględnieniu warunków dużego nagromadzenia mikroinstalacji, stanu sieci oraz omówienie możliwych rozwiązań prawnych i technicznych mogących w perspektywie prowadzić do zmniejszenia tych problemów.

Przedstawiciele PGE oraz Politechniki podczas ponad dwugodzinnej rozmowy wyrazili swoje uznanie co do modelu funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych w naszej gminie biorąc pod uwagę zarówno jednorodność instalacji jak i możliwość wpływu na ich pracę biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania informatyczne.

Dzięki tym rozwiązaniom oraz kilkuletniemu doświadczeniu naszego samorządu w zbieraniu danych o jakości sieci, możliwości wskazywania zagrożeń związanych z niedostosowaniem sieci dystrybutora do tak dużego, niespotykanego w skali kraju nagromadzenia instalacji, nasza gmina staje się doskonałym partnerem w pracach badawczych prowadzonych przez Politechniki: Łódzką i Lubelską wraz z PGE i jedną z najbardziej innowacyjnych firm w branży elektroenergetycznej Apator Elkomtech S. A.

Nawiązana współpraca już w najbliższym czasie – w pierwszym kroku współpracy, zaowocuje objęciem pracami badawczymi wytypowanej grupy klientów – Mieszkańców naszej gminy, również z możliwością montażu zasobnika energii w instalacji prosumenta.

Rozwiązanie proponowane w projekcie (m. in. uruchomienie opcji taryfy dynamicznej) niesie korzyści dla przeciętnego „Kowalskiego”. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat, a także uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki świadczeniu usług dla operatora sieci energetycznej. Szczególnie ważna jest też zwiększona niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Spotkanie było jednym z kilku odbytych w ostatnim czasie inicjatyw podejmowanych wspólnie z naszymi Partnerami, które w efekcie prowadzić mają do długofalowej poprawy działania instalacji fotowoltaicznych na naszym terenie jak i – między innymi dzięki danym które zebrała nasza Gmina – na obszarze kraju.