Uprzejmie informujemy, iż od 20 maja 2017 r. Przedsiębiorca będzie mógł (jest to prawo nie obowiązek) zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zarejestrowani płatnicy będą mogli w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych.

Obecnie osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Dane z tego formularza przekazywane są do ZUS. Na ich podstawie Zakład sporządza zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej).

Niezależnie od tego zgłoszenia Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Musi to zrobić w ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Łatwiej po zmianach

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 20 maja 2017 r., ułatwią Przedsiębiorcom zgłoszenie się do ubezpieczeń w ZUS. Będą mogli to zrobić bez dodatkowej wizyty w ZUS, przy rejestracji w CEIDG.

Oznacza to, że Przedsiębiorca wraz z wnioskiem CEIDG-1 będzie mógł złożyć w Urzędzie Gminy:
– ZUS ZUA ,
– Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub
– ZUS ZZA
– Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych oraz ZUS ZWUA,
– Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Dane z tych dokumentów będą przekazane do ZUS. Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG z żądaniem zgłoszenia.

Nowe przepisy pozwalają na zgłoszenie do ubezpieczeń nie tylko samego Przedsiębiorcy, ale także członków jego rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to możliwe, jeśli Przedsiębiorca dołączy do wniosku CEIDG-1 wypełniony formularz ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG, będzie musiał je przekazać do ZUS tak jak obecnie (osobiście w ZUS).
Modyfikacja danych Przedsiębiorca będzie także mógł w Urzędzie Gminy zmienić dane wykazane w zgłoszeniach. Zatem z nowych przepisów skorzystają również Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą i będą chcieli zmienić zgłoszone dane.

Nie dotyczy to jednak danych, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane w ZUS.

Zgłoszenia pracowników na starych zasadach Nowe przepisy dotyczą tylko zgłaszania przedsiębiorców do ubezpieczeń. Nie zmieniają się zasady zgłaszania do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców). Te osoby płatnik składek nadal będzie zgłaszał w ZUS.

Informujemy, że na stronie CEIDG zostały opublikowane nowe wzory formularzy CEIDG-1 obowiązujące od 20.05.2017.