W ramach obchodów Roku Europejskiego Urząd Gminy w Rząśni przy współpracy z Gminną Biblioteka Publiczną w Rząśni oraz jej filiami w Stróży, Białej i Kodraniu pragnie założyć Międzypokoleniowy Amatorski Zespół Teatralno – Muzyczny. Zapraszamy dziadków, rodziców i dzieci.

Pierwsze spotkanie dotyczące projektu odbędzie się dnia 1 marca 2012 r. o godz. 16:00  w  Bibliotece w Rząśni (ul. 1 Maja 16A) . Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

Urząd Gminy w Rząśni, Pani Zdzisława Retkiewicz   – tel. 44 631 71 22 wew. 227,

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – tel. 44 637 77 38,

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży  – tel. 44 632 52 88.

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 zwany Rokiem Europejskim.

Celem ogólnym Roku Europejskiego jest ułatwianie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe, wspieranie witalności i poszanowania godności wszystkich ludzi.