Szanowni Mieszkańcy Gminy Rząśnia!

Wałęsające się psy, nie zawsze są bezdomne!

Szanowni mieszkańcy zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na pojawiający się problem bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia. Zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela, które mogły się jedynie oddalić od swoich posesji lub faktycznie porzucone przez ich opiekunów.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Nie należy w takim wypadku przetrzymywać ani dokarmiać wałęsających się psów. Zwierzę, które nie będzie dokarmiane prawdopodobnie opuści posesję i spróbuje wrócić do swojego właściciela. Dbajmy, aby bramy, ogrodzenia posesji czy furtki były zamknięte tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuścić a także zabezpieczy to przed wejściem nieproszonego czworonoga.

Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń, który stanowi „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Na zdjęciu „Guzik”. Jeden z psów z naszej gminy które można adoptować w schronisku w Czartkach.

Na zdjęciu „Guzik”. Jeden z psów z naszej gminy które można adoptować w schronisku w Czartkach.

Podobne wpisy: