Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Rząśnia informuje mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Rząśnia kwotę w wysokości 37.139,00 zł netto dofinansowania do zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”. 

W wyniku postępowania wyłoniona została Firma REVOL sp. z o.o. sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź. Wykonawca zobowiązany jest do: zebrania, zapakowania i transportu odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, przekazania odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi