W związku z narastającym problemem zgłaszanym  w ostatnich latach przez rolników  związanym  z małym zainteresowaniem przez przedsiębiorstwa odbiorem zużytej  folii pochodzącej z działalności rolniczej Urząd Gminy w Rząśni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zorganizował w dniach 25-26 październik 2021 r. kolejną nieodpłatną zbiórkę usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów po nawozach i typ Big Bag .

Zbiórka została przeprowadzona w oparciu o złożone wnioski do Urzędu Gminy przez  zainteresowanych rolników  uzyskaniem wsparcia  oraz po złożeniu przez gminę wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’. Przedmiotowe zadanie spotkało się  z znacznym zainteresowaniem  rolników gdyż odebrano odpady od 11 rolników o łącznej masie 11,890 ton. Łączna wartość zadania dofinansowania  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosiła 5 945,00 zł (kwota netto).

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach przy wsparciu NFOŚiGW uda się pomóc rolnikom w usunięciu tych problemowych odpadów z gospodarstw.

Kolejna akcja usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Rząśnia.

Kolejna akcja usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Rząśnia.