Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w dniu 26 lipca 2023 r. o godz. 10.00 na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37, odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kwota stypendium zostanie przekazana na rachunek bankowy ucznia (podany we wniosku).

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.