W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości  rozporządzenie Nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Wobec powyższego zniesione zostają nakazy i zakazy zawarte w rozporządzeniu Nr 28/2021.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wytępieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).