Trwa nabór do programu „Moje Ciepło”

Przypominamy, że trwa nabór wniosków do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Moje Ciepło”. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków (budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł).

Program wspiera najbardziej popularne i efektywne źródło ogrzewania jakim jest pompa ciepła. Dotacja na pompę ciepła dla nowego domu wynosi do 30% kosztów i nie może przekroczyć 21 000 zł.

Beneficjentami dofinansowania mogą być osoby fizyczne, właściciele bądź współwłaściciele  domów jednorodzinnych. Moje Ciepło 2022 dedykowane jest wyłącznie dla nowych budynków w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, które było objęte dotacją na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Nowy budynek w rozumieniu programu oznacza, że w dniu ubiegania się o dotację nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy bądź nie złożono wniosku o użytkowanie domu. NFOŚiGW daje również szansę na uzyskanie dofinansowania właścicielom domów jednorodzinnych, którzy złożyli już zawiadomienie lub wniosek, o ile nie zrobili tego wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie na pompę ciepła. Warunki.

Warunkiem, aby otrzymać dofinansowanie jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. O jakości naszego potencjału decyduje wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylację czy przygotowanie CWU. Próg, którego nie może przekroczyć może wynosić maksymalnie 63kWh na metr kwadratowy powierzchni budynku mieszkalnego. W latach kolejnych programu ten wskaźnik spadnie do 55 kWh.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:
– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Kto nie skorzysta z programu?

Z programu Moje Ciepło 2022 nie skorzysta użytkownik, którego docelowym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, tj. np. węgiel kamienny czy biomasa. Oznacza to, że jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania to nie możemy korzystać również z kominka do rozprowadzania ciepła, a tylko do celów ozdobnych lub rekreacyjnych (kominek musi być użytkowany sporadycznie).

Refundacja z programu Moje Ciepło dotyczy pompy ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej (A++). Oprócz zakupu urządzenia, dofinansowanie dotyczyć będzie osprzętu niezbędnego do funkcjonowania ogrzewania opartego o PC jak: zbiorniki, bufory, czy odwierty. Moje Ciepło to także dotacja na usługę montażu, sporządzenie wymaganej dokumentacji, czy transport.

Informacji o programie Moje Ciepło udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.
Można skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail: mojecieplo@nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mojecieplo.gov.pl/.

Trwa nabór do programu "Moje Ciepło" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwa nabór do programu „Moje Ciepło” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej