Na podstawie Zarządzenia Nr 150/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe włączone do central alarmowych obrony cywilnej.

W tym czasie zostanie wyemitowany sygnał – dźwięk syreny trwający około jednej minuty.

Trening ma za zadanie ocenę sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania. Trening systemu alarmowania będzie jednocześnie formą upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Trening systemu alarmowania

Trening systemu alarmowania