Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, wykorzystanie zasobów i promocji walorów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia.

Szkolenie odbędzie się 26 marca 2012 roku w siedzibie Biura LGD, przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie. Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do 23 marca 2012 roku telefonicznie 43 842 35 22 lub mailowo lgd@krainawarty.pl .

Harmonogram szkolenia:
9.00 – 9.30 – Kawa powitalna.
9.30 – 10.30 – Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, możliwość pozyskiwania środków za pośrednictwem LGD – A. Nowak.
10.30 – 12.00 – Omówienie zasad wypełniania wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – przedstawiciel ŁODR – A. Pęciak.
12.00 – 12.20 – Przerwa kawowa.
12.20 – 13.30 – Koncepcja wykorzystywania zasobów i promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych pod działalność turystyczną na obszarach wiejskich.
13.30 – 14.30 – Prezentacja i promocja walorów turystyczno – krajobrazowych obszaru Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez wyświetlenie filmu Krajoznawczego „Wielki Łuk Warty”.
14.30 – Pytania i dyskusja.