Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane na podstawie decyzji WZON, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie świadczenia wspierającego

Informacje na temat:

 • zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,
 • zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,
 • zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych,

można uzyskać:

 • we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
 • telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00,
 • przez internet podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta w ZUS),
 • mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl)

We wszystkich tych kanałach kontaktu można również uzyskać pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i w złożeniu wniosku o świadczenie do ZUS.

Obsługa klientów w placówkach ZUS

Osoby zainteresowane świadczeniem wspierającym po przybyciu do placówki będą mogły wybrać w menu biletomatu przycisk „Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami” i zostaną skierowane do obsługi do właściwego okienka. Dodatkowo osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły liczyć na wsparcie świadczone przez opiekunów sali obsługi klientów.

W każdej sali obsługi klientów przygotowane są specjalne stacje komputerowe dla klientów, na których klient przy wsparciu pracownika ZUS będzie mógł założyć profil na PUE i złożyć elektronicznie wniosek o świadczenie wspierające.

Klienci mogą przyjść do placówki bez wcześniejszego umówienia wizyty, ale zachęcamy do zarezerwowania konkretnego terminu aby nie oczekiwać na obsługę po przybyciu do placówki ZUS.

Informacje na temat umawiania wizyt w placówkach ZUS.

Obsługa klientów podczas e-wizyty w ZUS

W ZUS klienci mogą umówić się na e-wizytę. Jest to wideorozmowa z ekspertem z ZUS, podczas której klient będzie mógł m.in. uzyskać informacje dotyczące warunków przyznania świadczenia, potwierdzić profil PUE ZUS i uzyskać wsparcie w wypełnieniu wniosku. Aby skorzystać z e-wizyty wystarczy mieć urządzenie (laptop, telefon lub komputer) z kamerą oraz dostępem do internetu. Na e-wizytę klienci mogą umówić się wraz z opiekunem faktycznym lub prawnym. E-wizytę może również zarezerwować pełnomocnik osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że posiada pełnomocnictwo do załatwiania spraw w ZUS. E-wizytę można zarezerwować przez stronę www.zus.pl, z poziomu aplikacji mobilnej mZUS oraz aplikacji mObywatel.

Wybierając temat e-wizyty należy wybrać „Emerytury renty krajowe, świadczenie wspierające”.

Więcej informacji o e-wizycie w ZUS.

Obsługa klientów na infolinii ZUS

Informacje na temat świadczenia wspierającego można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00. Konsultanci infolinii są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00. Klient, który połączy się z infolinią ZUS, po wybraniu na klawiaturze numerycznej telefonu cyfry „0”- oznaczającej wybór połączenia z konsultantem, otrzyma komunikat o możliwych tematach rozmowy. Po wybraniu na klawiaturze numerycznej telefonu cyfry „6” uzyska informację o świadczeniu wspierającym. Konsultanci będą udzielali informacji nt. warunków przyznania świadczenia i pomogą w wypełnieniu wniosku. Podczas rozmowy telefonicznej będzie możliwe założenie profilu na PUE ZUS, ale taki profil trzeba będzie potwierdzić na wizycie w placówce ZUS lub podczas e-wizyty.

Elektroniczny wniosek o świadczenie wspierające

Ważne!
Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające trzeba najpierw uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.

Wniosek o świadczenie wspierające może być złożony wyłącznie elektronicznie przez:

 • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowość elektroniczną (jeśli bank świadczy taką usługę),
 • portal Emp@tia.

Na portalu PUE ZUS przygotowany został kreator wniosku o świadczenie wspierające (SWN), a także kreatory wniosków dotyczących opiekuna lub członków rodziny (USW). Kreatory prowadzą krok po kroku przez proces wypełniania wniosków.

Cała korespondencja w sprawie świadczenia wspierającego będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie przez portal PUE ZUS.

Jak samodzielnie założyć profil na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS można założyć samodzielnie. Aby to zrobić wystarczy:

 1. wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. wybrać, dla kogo zakładany jest profil [Dla Ciebie].
 3. wybrać sposób rejestracji:
 1. Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Osobom składającym wnioski o świadczenie wspierające przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, które nie mają jeszcze profilu na PUE ZUS, zostanie on założony automatycznie.

Dodatkowe informacje o świadczeniu wspierającym (link do strony zewnętrznej).

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.