W dniu  25 kwietnia  w  Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi, odbyła się gala pn. „Z Wami zmieniamy Łódzkie” pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W trakcie spotkania Pan Marszałek wręczył promesy laureatom konkursu pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej” oraz konkursu pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

„Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”  to konkurs skierowany dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego, które mogły ubiegać się o dotację w wysokości 10.000,00 na zakup sprzętu i wyposażenia miejsc do przygotowania lokalnych potraw, a także organizacje wydarzeń promujących regionalne potrawy.  Dotacje otrzymały 203 KGW z terenu województwa łódzkiego, w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Białej oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Suchowolanki” z Suchowoli. 

 W ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” strażacy z terenu naszego województwa mogli ubiegać się o dotację na zakup sprzętu pożarniczego w wysokości 20.000,00 zł. Na 700 złożonych wniosków, takie dofinasowanie otrzymały 152 jednostki w tym Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, która w ramach zadania zakupi wyposażenie dla jednostki i nowego samochodu pożarniczego.

Promesy z rąk Pana Marszałka Grzegorza Schreibera odebrali: Pani Ewelina Sudak – Przewodnicząca KGW w Białej, Pani Krystyna Strzelczyk – Przewodnicząca KGW „Suchowolanki” z Suchowoli oraz Pan Łukasz Szlęk – Prezes jednostki OSP w Suchowoli.

Jednostce OSP Suchowola oraz Kołom Gospodyń Wiejskich z Białej i Suchowoli serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Bęben.