Strefa RozwoYou to projekt Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – to pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w tym osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego.

W poniedziałek 4 czerwca czwartek „camper ŁSSE” będzie od godziny 12.00 w Zduńskiej Woli przed Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, Plac Wolności 26 natomiast w czwartek od godziny 12.00 w Sieradzu przy Urzędzie Miasta, plac Wojewódzki 1.
Więcej informacji na stronie internetowej https://strefarozwoju.lodz.pl/.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu województwa Łódzkiego do aplikowania o bony na szkolenia!

Zostało również utworzone wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/975408749290143/.

Strefa RozwoYou - „camper ŁSSE”

Strefa RozwoYou – „camper ŁSSE”


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel. 42 663 30 92
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25