W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 1 września 2015 w sprawie wysokości miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących własność gminy Rząśnia oraz dzierżawy gruntów gminnych w roku 2015.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 1 września 2015 w sprawie wysokości miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych stanowiących własność gminy Rząśnia oraz dzierżawy gruntów gminnych w roku 2015.