Jak wcześniej informowaliśmy, dzięki staraniom między innymi samorządu Gminy Rząśnia coraz bliżej finalizacji jest przedsięwzięcie budowy przystanków osobowych oraz parkingów dla samochodów i miejsc dla rowerów w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 – w tym przystanku osobowego w Białej, a tym samym uruchomienie połączeń pasażerskich relacji Chorzew Siemkowice – Częstochowa.

W ubiegły czwartek 29 czerwca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie – tym razem tylko pomiędzy przedstawicielami Gminy Rząśnia – w tym Radnym Gminy Rząśnia Tomaszem Pełką oraz pracownikami naszego Urzędu, a PKP Polskim Liniami Kolejowymi S.A. zs. w Częstochowie i dotyczyło dokładnego ustalenia lokalizacji przystanku kolejowego na stacji Biała.

Dzięki inicjatywie Gminy i jej przedstawicieli oraz zgłaszanych przez nich propozycji w całym procesie projektowania tej inwestycji, Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że możliwe jest zlokalizowanie przystanku w bardziej sprzyjającej pasażerom lokalizacji.

Zmiana związana jest z umiejscowieniem całości infrastruktury przystanku wraz z peronem o długości 85 m, który zostanie zlokalizowany po stronie prawej przed przejazdem kolejowym jadąc od strony miejscowości Rząśnia w kierunku Pajęczna.

Takie usytuowanie przystanku na pewno będzie wygodniejsze dla Mieszkańców naszej gminy oraz sprzyjać będzie rozwojowi ruchu kolejowego.