Sprzątanie Świata w Broszęcinie

W ostatnim czasie Druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Broszęcinie na czele z Radnym Rady Gminy Sylwesterem Sobczakiem, Sołtysem Andrzejem Płuciennikiem oraz Prezesem OSP Radosławem Nowakiem rozpoczęli akcję sprzątania Broszęcina i okolic.

Pomysł, który zrodził się wśród strażaków na przełomie roku, wziął się przede wszystkim z chęci uczynienia swojego otoczenia czystszym i piękniejszym, a jako, iż Strażacy posiadali niewypełnione kosze na śmieci postanowi oczyścić przede wszystkim pobliskie rowy oraz zlikwidować dzikie wysypiska w lasach.
Ze słów naszych Druhów, wynika, że będą oni kontynuować tą akcję, tym bardziej, że – jak zwracają uwagę – zauważyć można, iż dzikie wysypiska w lasach są już coraz rzadsze, a Ich praca polegała głownie na likwidacji starych miejsc tego typu, co może w przyszłości, również dzięki Ich zaangażowaniu, skutkować całkowitą ich likwidacją.

Serdecznie dziękujemy Druhom z Broszęcina za tą inicjatywę. Akcja taka niewątpliwie wzmocni świadomość ekologiczną społeczeństwa i odpowiednio ukształtuję dobrą postawę wobec środowiska naturalnego.

Zdjęcia: Radosław Nowak.