W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odbył robocze spotkanie z Adamem Nowakiem – Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozmowa koncentrowała się szczególnie na sprawach lokalnych, leżących w kompetencjach Ministra Adama Nowaka jako Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Poruszano najważniejsze kwestie związane z szeroko pojętym samorządem – sprawy dotyczące dofinansowań dla naszej gminy z rozpoczynających się lub trwających naborów w ramach środków zewnętrznych i ogólnie pojętego rozwoju czy to infrastruktury gminnej, usług dla Mieszkańców i polepszenia jakości Ich życia. Rozmawiano też o ochronie przeciwpożarowej – w tym roli Ochotniczych Straży Pożarnych w nowo tworzonym systemie obrony cywilnej – tak ważnej w dzisiejszych czasach.

Oczywiście nie zabrakło również tematów związanych z aktywnością ministerialną Adam Nowaka. Tu najważniejszą kwestią jest sytuacja rolnictwa – zarówno biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane przez tę grupę na przykład podczas ostatnich protestów, czy też szczególnie dotkliwej w naszym regionie, problemów z suszą.

Spotkanie obu Panów przebiegało w bardzo owocnej, przyjaznej atmosferze. Dzięki tak dobrej współpracy z pochodzącym przecież z naszego powiatu Ministrem Adamem Nowakiem i Jego osobistemu i wyjątkowemu zaangażowaniu w sprawy lokalne można mieć nadzieję na dalszy rozwój naszej gminy.