Dziś, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia odcinka drogi od ronda w Rząśni (okolice sklepu Lewiatan) do Białej (okolice sklepu Grosik).

Inwestycja realizowana jest jednocześnie przez dwa podmioty: Gminę Rząśnia i Powiat Pajęczański, które to – oprócz wkładów własnych, pozyskały na ten remont środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w przypadku Gminy Rząśnia jest to 8.000.000 zł.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele firm bezpośrednio realizujących remont na obu odcinkach: HUCZ Sp z o. o. Sp. k. z Boronowa – wyłonionej w przetargu przez Gminę Rząśnia i DROG-BUD Sp z o. o. z Lubojenki – realizującej inwestycję na rzecz powiatu pajęczańskiego. Oprócz tego w konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele Inwestorów: Sekretarz Gminy Rząśnia Aldona Nagodzińska-Sadek i Starosta Pajęczański Paweł Sikora, a także pracownicy merytoryczni obu Urzędów: Urzędu Gminy w Rząśni i Starostwa Powiatowego w Pajęcznie oraz inspektorzy nadzoru budowlanego.

Głównym celem spotkania było ustalenie optymalnego harmonogramu robót i przygotowań niezbędnych do realizacji przebudowy tej drogi. Z jego przebiegu można wnioskować, iż inwestycja powinna przebiegać sprawnie i być może już w tym roku Mieszkańcy Gminy Rząśnia będą mogli cieszyć się nową nawierzchnią na drogi powiatowej nr DP 3500E. W chwili obecnej zwożone są materiały niezbędne do prowadzenia robót oraz prowadzone są prace geodezyjne. Główne prace remontowe rozpoczną się na początku czerwca.

Ważną informacją którą musimy w tej chwili przekazać, jest fakt wprowadzenia na czas robót tymczasowej organizacji ruchu. Musimy się spodziewać sporych utrudnień łącznie z całkowitym zablokowaniem ruchu na poszczególnych odcinkach – na pewno jednak zostanie w tym czasie zachowany dojazd mieszkańców do swoich posesji. Szczegóły na ten temat zostaną podane do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu projektu ruchu przez odpowiednie instytucje.