Wczoraj, 11 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia, którego głównym punktem obrad było spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich.

Inicjatorem spotkania był Przewodniczący Komisji Mirosław Olczak wraz z Wójtem Gminy Rząśnia Tomaszem Stolarczykiem. W sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni gościli nie tylko przedstawiciele kół łowieckich i Radni Rady Gminy, ale także Sołtysi – również bardzo zainteresowani poruszanymi kwestiami.

Dyskutowano przede wszystkim o kwestiach dotyczących dochodzenia odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzynę oraz za szkody wyrządzone w trakcie polowania, np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenia, itp.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Radny Mirosław Olczak postulował, aby zarówno ich zgłaszanie, jak i wypłacanie odszkodowań przebiegało jak najbardziej sprawnie oraz z myślą przede wszystkim o prawdziwych stratach rolników, a nie tylko kół łowieckich. Zebrani omówili też zagadnienia prawne związane z tym procesem, wspólnie ustalając, że bardzo często to rozwiązania na szczeblu centralnym są źródłem potencjalnych przeszkód we współpracy.

Podobne wpisy: