Mieszkańców Gminy Rząśnia zainteresowanych uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze” po raz kolejny zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 11 lipca 2023 r. w godzinach 9.00 – 13.00 na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Tematyka spotkania będzie obejmowała między innymi:
– informację ogólną dotyczącą programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Omówienie celu programu, którym jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych,
– informację o konieczności zgromadzenia potrzebnej dokumentacji i przygotowania niezbędnych danych do złożenia wniosku,
– omówienie zasad rozliczania wniosku o dofinansowanie,
– omówienie poziomu dofinansowania uzależnionego od dochodów gospodarstwa domowego ( z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian).

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Rząśni Katarzyna Rakowiecka.

Prosimy zainteresowanych udziałem w spotkaniu o potwierdzenie przybycia do dnia 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 pod numerem telefonu 44 631-71-22, wew.116.