15 grudnia 2016 roku dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni gościliśmy w Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego Pana Dobromira Makowskiego: rapera, nauczyciela akademickiego, kochającego męża i ojca swoich dzieci, który w przeszłości otarł się o problem narkotykowy. 34-letni Dobromir „Mak” Makowski , autor projektu muzycznego „NieBo Rap”. Promuje antynarkotykowy projekt „Rap Pedagogia”. Daje poruszające i autentyczne świadectwo, jak wielkim złem są nałogi i narkotyki, w które sam był uwikłany. „Byłem marionetką diabła” – mówi o sobie.

Raper pochodzi z Pabianic, z rodziny, w której nadużywano alkoholu, były próby samobójcze matki i całkowity brak dobrych relacji w rodzinie, co okazało się destrukcyjne dla dzieci. Dobromir wcześnie zaczął brać narkotyki, otarł się o śmierć i więzienie. Był na ulicy, w pogotowiach opiekuńczych, w domu dziecka.
Jako dorosły człowiek podjął próbę zmiany swojego życia. Był to proces trudny, pełen wzlotów i upadków. Makowski skończył szkołę, studia, założył rodzinę.
O swoim trudnym życiu opowiada przeważnie w kościołach podczas spotkań z młodzieżą, których odbył bardzo wiele. Daje także koncerty ewangelizacyjne.

Dobromir Makowski razem z żoną założył fundację dla młodzieży mającej problemy z narkotykami. Spotkanie miało charakter profilaktyczny, zorganizowane zostało przez Panią Marlenę Ryś – Walczyk, nauczyciela gimnazjum, aby ostrzec młodzież przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni