Spotkania sołeckie – zaopiniowanie projektu uchwały – napoje alkoholowe

Wójt Gminy Rząśnia  zaprasza Mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej  harmonogramu.

Przedmiotem zebrań jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnia oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Lp. Sołectwo Data – godzina Miejsce
1. Rekle 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Reklach
2. Suchowola Wieś, Suchowola Majątek 18.04.2018 r. (środa), godz. 18.00 Remiza OSP w Suchowoli
3. Stróża 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP w Stróży
4. Biała 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP  w Białej
5. Gawłów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP  w Gawłowie
6. Zielęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Zielęcinie
7. Marcelin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Budynek byłej szkoły
8. Augustów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Pani Sołtys
9. Kodrań- Kopy 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Kultury w Kodraniu
10. Broszęcin, Kolonia Broszęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Broszęcin
11. Będków, Żary, Rychłowiec 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Będkowie
12.

 

Rząśnia 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Rząśni