Przedstawiamy Państwu specjalną ofertę sąsiedzką dotyczącą korzystania z usług kompleksu SOLPARK w Kleszczowie.

W ramach tej oferty każdy mieszkaniec Gminy Rząśnia zakupując bilet jednorazowy  upoważniony jest do 15% zniżki na korzystanie z usług kompleksu w stosunku do cen z obowiązującego cennika zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.

W celu skorzystania ze zniżki wystarczy okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Rząśnia – dowodem osobistym,  a w przypadku osoby niepełnoletniej legitymacją szkolną

Promocja dla mieszkańców naszej gminy trwa od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

SOLPARK Kleszczów - promocja sąsiedzka

SOLPARK Kleszczów – promocja sąsiedzka


Regulamin promocji:
I. Promocja organizowana jest przez „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o., zwaną w niniejszym
regulaminie także: „Organizatorem”.
II. Uczestnictwo w Promocji:
1. Uczestnikami promocji są wszystkie osoby indywidualne, które spełnią następujące warunki:
a. w okresie promocyjnym, tj. 01.12.2017 – 31.01.2018 r. okażą się dokumentem
potwierdzającym adres zameldowania na terenie Gminy Rząśnia (legitymacja, dowód osobisty
itp.) i wyrażą chęć skorzystania z basenu otrzymają 15% upustu na wyżej wymienioną
atrakcję.
b. 15% upustu udziela się wszystkim osobom, które dokonują płatności gotówką, kartą
płatniczą lub „wartościową kartą stałego klienta” za wejścia jednorazowe na wyżej wymienioną
atrakcje.
c. zapoznają się z warunkami promocji „Sąsiedzkiej” i wyrażą chęć uczestnictwa w niej.
2. Promocja nie obejmuje osób, które nie spełniły powyższych warunków.
3. Każda osoba uczestnicząca w promocji jest zobowiązana do przestrzegania regulaminów
wszystkich obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
III. Czas trwania Promocji
1. Promocja „ Sąsiedzka” trwa do dnia 31 stycznia 2018 r.
IV. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a. w siedzibie Organizatora
b. na stronie www.solpark-kleszczow.pl
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.