Z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Jura, podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odebrali nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w prestiżowym rankingu „Liderzy inwestycji – Wydatki inwestycyjne samorządów 2010 – 2022” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii gminy wiejskie.

Średnie wydatki majątkowe na inwestycje per capita (na osobę) w latach 2020 – 2022 wyniosły w naszej gminie 4 441,53 zł.

To najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów przygotowywane w oparciu o obiektywne dane ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020–2022). Pozwala to uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Autorami rankingu są: Paweł Swianiewicz profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Julita Łukomska – adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.